• Team Visa Talk

    Team Visaアスリート最年少の中村輪夢選手(BMX)が、スキージャンプ界のレジェンド葛西紀明選手を訪ねました。2人の貴重な対談をお楽しみください。

TeamVisaInteV_thum02_800_450
TeamVisaInterV_thum01_800_450
TeamVisaInterV_thum03_800_450
TeamVisaInterV_thum04_800_450