• ช้อปปิ้งอย่างสนุกสนานไปกับวีซ่า ในซัปโปโรและนิเซโกะ

    ช่วงเวลา : วันจันทร์ที่ 1 มกราคม ถึงวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561