• ช้อปปิ้งอย่างสนุกสนานไปกับวีซ่า ในซัปโปโรและนิเซโกะ

    ช่วงเวลา : วันจันทร์ที่ 1 มกราคม ถึงวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

vjv-tokyo-olympic-logo-800x450
sapporo-thumb01
sapporo-thumb04-800-450
sapporo-thum06-800-764