• สนุกสนานไปกับการช้อปปิ้งที่เกียวโต ด้วยบัตรวีซ่า!

    อาราชิยาม่า สปริง เฟสติวัล!
    ระยะเวลา : ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ถึงวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019

visazone-kyoto-campaign-logo-190117-400z400
visazone-kyoto-campaign-decal
visazone-kyoto-campaign-prize-gold-th
visazone-kyoto-campaign-prize-red-th
visazone-kyoto-campaign-prize-white-th
visazone-kyoto-campaign-prize-blue-th
visazone-kyoto-campaign-prize-yellow-th